Het Parool, 19 juni 2014:
De stad kan nog veel energie sparen, schrijven Thijs Middeldorp en Rolf Steenwinkel van Amsterdam Energie in een brief aan de nieuwe wethouder Abdeluheb Choho.

 

Als energiecoöperatie van 200 Amsterdammers die zich inzetten voor de verduurzaming van de stad, waren wij blij verrast met het nieuwe collegeprogramma. Het oude college van Burgemeester en Wethouders had het nog over klimaatbeleid, maar met het ‘Aanvalsplan Energie’ gaat de gemeente serieus werk maken van het energiebeleid. Dat is hoopvol. Samen met veel andere Amsterdammers willen wij u aan het begin van uw periode de helpende hand bieden met een paar ideeën. 
 
Wees ten eerste eerlijk en transparant. Verwijder daarom zo snel mogelijk de stickers ‘Deze tram rijdt op groene stroom’. Het is simpelweg niet waar. Mogelijk heeft het GVB wat Noorse waterkracht certificaten weten te bemachtigen, maar iedereen weet dat we te weinig groene stroom opwekken in Nederland. 
 
Een belangrijk deel van onze energie wordt ingezet om onze huizen te verwarmen. De beste manier om dit te doen, is met warmte die er al is. De uitrol van het zogenaamde warmtenet in de stad is daarom een goed idee. De gemeente heeft zich echter uitgeleverd aan Nuon voor de aanleg en exploitatie hiervan en koopt ook al haar energie bij dat bedrijf in. Gezien de oude banden met dit bedrijf is dit niet zo gek. Maar nu Nuon in handen is van Vattenfall is het tijd voor wat anders. Laat Nuon het net overdragen aan de netbeheerder van gas en elektriciteit en zorg ervoor dat burgers kunnen kiezen bij wie ze hun warmte inkopen. Ook de gemeente zelf zou er goed aan doen energie bij kleinere bedrijven in te kopen.
 
Geef alle gemeentelijke directeuren de opdracht hun gebouwen in 2024 klimaatneutraal te maken. Het is goed voor uw eigen boekhouding, maar nog belangrijker is het goede voorbeeld dat u stelt aan andere gebouweigenaren.  
 
Het belangrijkste punt in onze brief gaat over warmte-isolatie van woningbouw. Iedereen is het erover eens dat er op dit vlak, juist in een oude stad als Amsterdam, veel winst te boeken is. Bedenk goed dat u er niet komt door alleen afspraken met de woningbouwcorporaties te maken. In uw akkoord staat dat er op de lange termijn slechts 187.000 van de 410.000 woningen in de sociale sector blijven. U zult alle Amsterdamse gebouweigenaren duidelijk moeten maken dat iedereen aan de bak moet. Dan kan door de gemeentelijke bouwregeling aan te passen op dit punt. Sta bijvoorbeeld niet toe dat woningen nog worden gerenoveerd  zonder voldoende warmte-isolatie. 
 
We lopen in Nederland en Amsterdam achter als het gaat om opwekking van duurzame energie. Geef lokale initiatieven de ruimte zelf hun molens te bouwen. En spek met de winst die wordt gemaakt niet de gemeentekas maar zorg ervoor dat de omgeving van de molen beter wordt.
 
Tot slot, het klimaatprobleem zal niet worden opgelost doordat er geen fossiele brandstoffen meer zijn, maar alleen doordat we deze brandstoffen niet meer nodig hebben. Op stedelijk niveau moeten we daarom vol inzetten op besparing en opwekking van duurzame energie. Denk aan zonne-energie, en alle platte daken in de stad en haven De gemeente kan het verschil maken door bijvoorbeeld een terugkoopgarantie of door een paar procent gemeentelijke subsidie bovenop de te krappe regeling van het rijk. De gemeente heeft ook invloed qua welstand. Stel geen onzinnige eisen ten aanzien van zonnepanelen. We willen een mooie stad, maar ook een schone en groene stad.
 
namens de leden van Amsterdam Energie.
Thijs Middeldorp (voorzitter) en Rolf Steenwinkel (directeur),