1. Wat gebeurt er na mijn aanmelding bij Amsterdam Energie?

  Na aanmelding bij Amsterdam Energie via ons online aanmeldformulier, gaat het volgende gebeuren:

  1. Binnen 5 werkdagen ontvang je een welkomstmail met de leveringsovereenkomst

  2. Controleer alles goed, als er iets niet klopt meldt dat via info@amsterdamenergie.nl.

  3. Wij zeggen zeggen de overeenkomst met je huidige leverancier op.

  4. Je krijgt een bevestiging van de switch inclusief het verzoek om het aanleveren van meterstanden.

  5. De oude leverancier stuurt je een eindafrekening.

  6. Je ontvangt van om informatie over het maandelijks voorschotbedrag.

 2. Wat zijn de belangrijkste voordelen van lidmaatschap?

  (A) Als lid koop je duurzame energie voor een concurrerende prijs in de markt. (B) Met die lage prijs, steun je ook nog projecten in de stad waarmee je energieverbruik en –opwekking in de stad Amsterdam verbetert. (C) Daarnaast steun je als lid de coöperatieve gedachte, die eigenaarschap en stemrecht bij de gebruiker legt, en niet bij een kleine en anonieme groep eigenaren of aandeelhouders.

 3. Wat is groene stroom?

  Groene stroom is stroom die is opgewekt zonder het gebruik van kolen, aardolie, aardgas of uranium (kernenergie), maar wordt opgewekt uit bronnen die hernieuwbaar en niet vervuilend zijn. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zonlicht, wind of waterstromen.

 4. Waar koopt Amsterdam Energie de groene stroom in?

  We kopen groene energie in bij drie bronnen:

   

  1. De 780 zonnepanelen van kunst- en bedrijventerrein Nieuw en Meer

   

  2. Een aantal van de Windmolens in de haven van Amsterdam

   

  3. Via ons collectief van lokale energiecoöperaties om | nieuwe energie. Allemaal helemaal groen en herleidbaar.

   

  Hiernaast produceren we zelf groene stroom met onze projecten:

  #ZonStation  1 op metrostation Reigersbos
  #ZonStation 2 op Het Student Hotel in de Wibautstraat
  #ZonStation 3, onze zonnedaken op de Marcantilaan: vijf daken waarvan er drie inmiddels vol liggen en energie opwekken
  #Ons nieuwe dak aan de Gillis van Ledenberchstraat, dat we aan het ontwikkelen zijn.

 5. Wat is de relatie tussen Amsterdam Energie en om?

  De coöperatie om en Amsterdam Energie zijn partners en delen een coöperatieve visie op de energiemarkt. Amsterdam Energie is lid van om (net als bijna 60 Nederlandse energiecoöperaties) en heeft daarmee zeggenschap in de manier waarop om is georganiseerd en hoe zij functioneert, bijvoorbeeld ten aanzien van de energie-inkoop.

 6. Moet je Amsterdammer zijn om lid te worden van Amsterdam Energie?

  Nee, iedereen in Nederland kan lid worden en energie afnemen van Amsterdam Energie.

 7. Wat is de taak van om?

  Het is weinig zinvol om in elke gemeente een helemaal zelfstandig opererende coöperatie op te richten. Inkopen, verhandelen en verkopen van energie is vrij gecompliceerd en door de overheid zwaar gereguleerd (gelukkig maar). De coöperatie om organiseert dit voor diverse lokale energiebedrijven en zorgt voor samenwerking tussen diverse regionale coöperaties.

 8. Kan Amsterdam Energie winst maken?

  Amsterdam Energie krijgt het verschil tussen in- en verkoop van de energie die wordt verkocht minus de kosten die om maakt voor de geleverde diensten. Met de opbrengst worden de eigen bedrijfskosten gedekt en de kosten die verbonden zijn aan de ledenwerving. De ‘winst’ die resteert investeren we in de verduurzaming van de energievoorziening in Amsterdam. Een echte winst zoals dat bij een normaal bedrijf het geval is, zal niet worden gemaakt. Op deze website en tijdens ledenvergaderingen worden alle kosten inzichtelijk gemaakt.

 9. Komt groene stroom uit hetzelfde stopcontact als normale stroom?

  Ja, als gebruiker merkt je niet hoe stroom is opgewekt. Alle stroomproducenten leveren hun elektriciteit aan hetzelfde net. Energiebedrijven dienen ervoor te zorgen dat zij net zoveel elektriciteit aan het net leveren als hun klanten verbruiken. De energiebedrijven dienen daarvoor contracten te sluiten met energieproducenten. Het verschil tussen groene of normale stroom wordt daar gemaakt, bij de opwekking dus. Voor groene stroom koopt het energiebedrijf certificaten bij het bedrijf dat voor zijn klanten de elektriciteit opwekt.

 10. Is groene stroom wel echt groene stroom?

  Er wordt veel kritiek geleverd op het systeem groen certificaten waarmee de meeste Nederlandse energiebedrijven hun stroom vergroenen. De stroom wordt namelijk meestal gewoon in Nederland opgewekt met behulp van kolen of aardgas. Amsterdam Energie verkoopt energie met Nederlandse certificaten van oorsprong, waarmee veel beter is gewaarborgd dat de stroom echt duurzaam is opgewekt. Het kan echter nog beter door het zelf opwekken van hernieuwbare energie. Zie hiervoor tabblad Doe Mee op deze site.

 11. Waaraan wordt de 1 euro lidmaatschapskosten per jaar besteed?

  De lidmaatschapskosten zijn voor de eigen kosten die wij als coöperatieve vereniging hebben, zoals de inschrijfkosten KvK, website, bankkosten en promotiemateriaal.

 12. Ik wil graag lid worden van Amsterdam Energie, moet ik ook energie af nemen?

  Wij willen graag aan zoveel mogelijk bedrijven en particulieren energie leveren, maar het is als lid van Amsterdam Energie niet verplicht om gas of groene stroom af te nemen. Je kan dus ook lid zijn en geen klant. Het is ook mogelijk om alleen elektriciteit (of alleen gas) af te nemen. Veel woningen in Amsterdam zijn voorzien van stadsverwarming. Vattenfall heeft hierop (nog) het monopolie in Amsterdam en je kan dus voor de warmtelevering niet overstappen op Amsterdam Energie.

 13. Hoe lang zit ik vast aan een contract bij Amsterdam Energie?

  Je kunt bij Amsterdam Energie een variabel of een vast contract afsluiten. Een variabel contract kan je op elk moment opzeggen. Wel geldt er een opzegtermijn van 30 dagen. De tarieven worden elk halfjaar opnieuw vastgesteld en kunnen zo laag worden gehouden. Vaste contracten hebben een looptijd van 1, 2 of 3 jaar.

 14. Bestaat er ook groen gas?

  Ons gas is (helaas) traditioneel Nederlands ‘grijs’ gas dat voornamelijk in Groningen wordt gewonnen. Groen gas bestaat wel, maar kan niet thuis worden geleverd (ook niet door andere energieleveranciers). Zolang dat zo is kiezen wij er ook niet voor om te doen alsof ons gas groen is met het aanplanten van bomen in andere landen om de CO2-uitstoot te compenseren. Dit vinden wij veel eerlijker dan de indruk wekken dat ons gas groen is. Zodra wij zelf Nederlands groen gas kunnen kopen of produceren zullen wij dit aan jullie aanbieden.

 15. Wat is een variabel contract?

  Amsterdam Energie biedt een variabel contract voor de levering van groene stroom en gas. Dit betekent dat je met een opzegtermijn van 30 dagen kan overstappen op een andere leverancier. Verder kan het tarief elk half jaar worden gewijzigd op basis van de marktprijzen van energie, op 1 januari en op 1 juli. Hierover wordt je bijtijds geïnformeerd. Een variabel contract biedt op de lange termijn gemiddeld genomen de laagste prijs, omdat er geen risico-opslag in rekening wordt gebracht voor eventuele schommelingen van de marktprijs.

 16. Ben ik duurder uit bij Amsterdam Energie?

  Nee, duurzaam betekent niet duur. Velen zullen goedkoper uit zijn dan nu. Het tarief dat Amsterdam Energie vraagt is gelijk aan het Vattenfall-basistarief (grijze stroom) minus 0,25 ct per kWh stroom, 0,25 ct. per m3 gas en 25 ct. per maand voor het vastrecht. Dit tarief is gelijk aan het Greenchoice garantiekortingstarief.

 17. Als ik zonnepanelen op mijn dak heb, hoe werkt dat?

  Als je zelf panelen hebt mag je alle stroom die je opwekt salderen (tot maximaal je eigen gebruik). Als je ons de rekening stuurt van jouw zonnepanelen installateur passen we onmiddellijk je voorschotbedrag aan.

 18. Hoe kan ik lid worden?

  Als je energie wilt gaan afnemen via om | nieuwe energie, kun je je aanmelden via de knop op de voorpagina. Dat is de eerste knop die je ziet als je de website opent.
  De link naar de aanmeldpagina staat ook hier.

  Als je geen energie wilt afnemen, maar wel lid wilt worden, bijvoorbeeld omdat je ons wilt steunen of omdat je zonnepanelen wil kopen op een van onze nieuwe daken, stuur dan even een mail naar info@amsterdamenergie.nl

 

Heb je meer vragen? Stel ze op Facebook, of stuur een mailtje naar info@amsterdamenergie.nl.

Bellen kan ook: 020-7762052

 

Hartelijke groet,

De leden van Amsterdam Energie