Privacy- en cookiebeleid

Amsterdam Energie respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Amsterdam Energie verwerkt persoonsgegevens van leden en belangstellenden voor het beheren van de ledenadministratie, het voeren van een financiële administratie, statistisch onderzoek, het voeren van campagne en om gericht te kunnen informeren over verschillende interessegebieden.

Delen met anderen

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Van leden en van bezoekers van de site die zelf informatie hebben achtergelaten en/of zelf contact hebben opgenomen:

Amsterdam Energie verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken mogelijk:

Voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; bankrekeningnummer; gegevens over jouw activiteiten op onze website; IP adres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

  • Van website bezoekers die slechts kijken en lezen, en geen informatie achterlaten:

Gegevens over jouw activiteiten op onze websites; IP-adres; overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Amsterdam Energie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amsterdamenergie.nl. Wij verwijderen dan de informatie.

Hoe lang we gegevens bewaren

Amsterdam Energie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Na realisatie van de doelen kan het zo zijn dat we voor analyse doeleinden jou gegevens geanonimiseerd bewaren.

Beveiliging

Amsterdam Energie neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Amsterdam Energie heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Rolf Steenwinkel is te bereiken op rolf@amsterdamenergie.nl of rolf@onzezonamsterdam.nl.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben over de bescherming van jouw persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze website, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met onze FG. Ons postadres is: Papaverweg 48, 1032 KJ Amsterdam.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@amstedamenergie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Amsterdam Energie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:

Amsterdam Energie, Papaverweg 48, 1032 KJ Amsterdam
E-mailadres: rolf@amsterdamenergie.nl

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

+++++

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze leden willen informeren over nieuws over de coöperatie Amsterdam Energie. Wij vinden het belangrijk dat de leden op de hoogte blijven van wat er speelt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Je kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door een mail te sturen aan info@amstedamenergie.nl.

++++

Cookies en soortgelijke technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend. JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Functionele en Analytische cookies

Amsterdam Energie gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen we je naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

Advertentie- of tracking cookies

Google en Facebook: Amsterdam Energie gebruikt de Facebook pixel en tracking cookies voor promotionele doeleinden. De gegevens die Facebook en Google voor ons bijhouden kunnen wij analyseren. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden geanonimiseerd geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van campagnes en doelgroepen om daarmee een zo relevant mogelijk verhaal te kunnen vertellen. Wij willen graag  dat de energietransitie slaagt en zijn op zoek naar ledengroei. Daarom hebben we deze geanonimiseerde informatie nodig, zodat we beter campagne kunnen voeren en de juiste mensen kunnen bereiken.
Wij krijgen van Facebook en Google geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Amsterdam Energie krijgt uitsluitend op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau data terug van Facebook en Google (bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers hebben een bepaalde pagina op de website bezocht). Facebook en Google zijn zelf gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Op de (persoons)gegevens die door Facebook en Google worden verzameld en gebruikt, zijn de privacy verklaringen van Facebook en Google van toepassing. Amsterdam Energie heeft daar geen invloed op.

+++