Coöperatieve windmolens
Windenergie

Windenergie is een enorm krachtige bron van duurzame energie. Om de energieproductie van één moderne windturbine te evenaren, moet je tot wel 30.000 zonnepanelen plaatsen. Wil je een beetje vaart te maken met de overgang naar duurzame energie dan kun je niet om wind heen. Wind is momenteel de schoonste, goedkoopste en veiligste manier om de CO2-uitstoot te verminderen.

Na een jarenlang moratorium zijn er eindelijk weer kansen voor nieuwe windmolens rondom Amsterdam. Juist bij windenergie bewijst de coöperatieve aanpak zijn waarde. Windmolens staan in de openbare ruimte. De opbrengsten van windmolens moeten ten goede komen aan de afnemers van de stroom én de omwonenden. Dat is waar Amsterdam Energie zich voor inzet. Dat doen we niet alleen. We hebben onze krachten gebundeld met andere Amsterdamse energiecoöperaties in de coalitie Amsterdam Wind. Samen willen wij nieuwe coöperatieve windmolens van en voor Amsterdammers realiseren.

Project Noorder IJplas

De intentieverklaring tussen de Gemeente Amsterdam
en Amsterdam Wind en NDSM Energie
wordt ondertekend, op 10 juli 2020

In de toekomst hoopt Amsterdam Energie elektriciteit te kunnen aanbieden van eigen Amsterdamse windmolens.
Samen met drie andere coöperaties (De Windvogel, Onze Amsterdam Noord Energie en Zuiderlicht) zijn wij actief in de coöperatie Amsterdam Wind. Samen met coöperatie NDSM Energie (verzamelde bedrijven op het NDSM-terrein/Cornelis Douwesterrein) is Amsterdam Wind serieus begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van windmolens in de buurt van de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein.

De plannen van Amsterdam Wind en NDSM Energie bestaan al heel lang. In 2012 waren de coöperaties Onze Amsterdam Noord Energie en NDSM Energie al bezig met ideeën om aan de westkant van het NDSM terrein/Cornelis Douwesterrein een windmolen te bouwen. De Gemeente Amsterdam stelde in 2012 vast, in de gemeentelijke Windvisie, dat het gebied een zoekgebied was voor windenergie en dat de coöperaties hun voorstellen verder konden ontwikkelen.
De plannen werden echter door de provincie Noord-Holland tegengehouden. In 2015 probeerden de coöperaties (coöperatie Zuiderlicht had zich inmiddels ook aangesloten) het opnieuw, maar opnieuw hield de provincie de ontwikkeling van windenergie tegen. Het argument was dat windmolens op land ongewenst waren.
De provinciale politiek werd in 2019 echter flink opgeschud. Een nieuwe coalitie maakte windenergie op land in de provincie vanaf dat moment mogelijk. Ook Amsterdam Energie sloot zich in deze periode bij Amsterdam Wind aan, evenals coöperatie De Windvogel.

Landelijk Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategie RES

Terwijl de provincie Noord-Holland windmolens op land steeds maar tegenhield, ondertekende Nederland in 2015 het Akkoord van Parijs. Hiermee legde Nederland zich vast op maatregelen om zo snel mogelijk veel minder CO2 uit te stoten. Voor de praktische uitwerking werd in 2019 een Nederlands Klimaatakkoord gesloten. Lees hier er meer over.

Een van de onderwerpen in het akkoord was windenergie. Nederland legde zich vast op de afspraak dat de gemeenten in Nederland gezamenlijk een bod zouden formuleren over de hoeveelheid CO2 die men wilde besparen tot 2030 en hoe men dat daadwerkelijk dacht te gaan doen. Fossiele energie moet uitgefaseerd en vervangen door schone, duurzam energieopwek. In cijfers: 35 TWh in 2030 opgewekt met windmolens.
Met dit doel werd Nederland in 30 energieregio’s verdeeld, waarin de gemeenten per regio een voorstel voor duurzame energieopwek zouden indienen bij de landelijke overheid. Amsterdam en omgeving vallen in gebied Noord-Holland Zuid.
In dit proces om tot een RES te komen deed Amsterdam een bod om tot 2030 de bouw te stimuleren van 17 windmolens binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. De voorstellen van de coöperaties uit 2012 en 2015 werden zo opeens weer actueel en levensvatbaar. Amsterdam besloot zeven concrete zoekgebieden aan te wijzen binnen de gemeentegrenzen voor mogelijke ontwikkeling van windenergie en het al bestaande zoekgebied Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein als een van die zoekgebieden mee te nemen. De coöperaties konden weer aan de slag.
De RES werd 26 mei 2021 aangenomen door de gemeenteraad van Amsterdam. Lees hier meer. De Amsterdamse bevolking reageerde verdeeld op wat er in de Amsterdamse plannen stond, waarbij vooral veel kritiek klonk op wat er over windenergie werd gezegd. De weerstand tegen de bouw van de windmolens geldt ook voor de plannen van de coöperaties aan de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein.


Een visual van Amsterdam Wind


Amsterdam Wind en NDSM Energie zijn aan de slag


In de zomer van 2020 zijn Amsterdam Wind en NDSM Energie echt opnieuw begonnen met de realisatie van de oude plannen. Van kritiek vanuit de Amsterdamse bevolking was toen overigens nog geen sprake.
In juni 2020 werd een intentieovereenkomst gesloten tussen Amsterdam Wind en NDSM Energie met de Gemeente Amsterdam. In het najaar hielden gemeente en de coöperaties gezamenlijk drie bijeenkomsten voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Op 17 november 2020 werd gesproken over het concept-participatieplan, waarin staat hoe bewoners, ondernemers en andere gebruikers in het gebied kunnen meepraten. Dit participatieplan werd uiteindelijk in juni 2021 goedgekeurd door het College van B & W van Amsterdam.

Op 5 juli 2021 vond het eerste Bewonersberaad plaats, met bewoners en ondernemers die in een straal van 2 kilometer om de Noorder IJplas wonen of werken. Ook enkele vertegenwoordigers van belangenorganisaties schoven aan. In het eerste beraad werden vooral vragen gesteld. Wat zouden de deelnemers willen weten over de techniek, de ecologie, gezondheidsefffecten en het proces? Deze vragen zijn verzameld en worden nu door het projectteam van Amsterdam Wind en NDSM Energie beantwoord. Benieuwd? Lees meer op de site van Amsterdam Wind.

Waar hebben we het over als we het over windmolens hebben?

Windmolens bestaan in soorten en maten. Hoeveel molens er in het zoekgebied Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein komen te staan, is nu nog onduidelijk. Maximaal 5, waarschijnlijk, maar het kunnen er ook 2 zijn. Nader onderzoek moet uitsluitsel bieden. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de vragen die tijdens de omgevingsberaden worden gesteld.
Hetzelfde geldt voor de hoogte van de turbines en de wieken. Zodra hier meer over te zeggen is, verschijnt deze informatie op de projectpagina van Amsterdam Wind.