Amsterdam Energie werkt hard aan een eigen dak met zonnepanelen. Op de Ledenvergadering van 25 juni is groen licht gegeven om een plan hiertoe verder uit te werken. Het leggen van zonnepanelen op je eigen dak is tegenwoordig vrij simpel en voordelig. Het leggen van panelen op het dak van een ander wordt door de overheid erg lastig gemaakt.

 

Dat komt omdat de overheid bang is te veel belastinginkomsten te gaan missen. Wist jij dat van de 22,4 ct die jij als lid van Amsterdam Energie voor je stroom per kilowattuur betaalt er 15,94 ct naar de belastingdienst gaat? Je snapt waarom minister Kamp beducht is op een groot succes van zonnedaken. In het Energieakkoord is afgesproken dat alleen VvE’s en energiecoöperaties de mogelijkheid krijgen zonnedaken te ontwikkelen.

 

Voor het zonnedak dat Amsterdam Energie wil gaan ontwikkelen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Postcoderoosregeling. Particulieren die in hetzelfde of een aanliggende postcodegebied wonen, krijgen 9 ct korting per kilowattuur voor de stroom die zij van dit dak afnemen. Hoewel wij voor een eerste project de businesscase financieel rond hebben, zat er nog een raar rafelrandje aan de regeling: personen die zich als ondernemer bij de Kamer van Koophandel hadden ingeschreven mochten niet meedoen. Hierdoor zijn veel leden van Amsterdam Energie, die vaak bovengemiddeld ondernemend zijn, toch uitgesloten om deel te nemen.

 

Minister Kamp is hierop sterk bekritiseerd en heeft inmiddels toegegeven. Vanaf volgend jaar januari komt deze eis te vervallen. Overigens het eerste zonnedak dat gebruik maakt van de Postcoderoosregeling wordt binnenkort gerealiseerd in Eindhoven: Zonnepark Blixembosch. Wij werken er hard aan om de volgende in Amsterdam te laten zijn.