Een energiecontract dat wij als Amsterdam Energie als wederverkoper van om aanbieden is conform het standaard Modelcontract van de Autoriteit Consument & Markt. Elke energieaanbieder is verplicht een energiecontract aan te bieden conform dit Modelcontract, zodat aanbieders eerlijk zijn te vergelijken.

Alle teksten zijn op de website van om te vinden en te downloaden: samenom.nl/voorwaarden.