Zeven Amsterdamse energie coöperaties hebben zich verenigd in de Amsterdamse Producerende Energie Coöperaties: de APEC. Het doel is het versterken van de rol van de energiecoöperaties bij de uitvoering van het landelijk klimaatakkoord en het gemeentelijk klimaatbeleid. De APEC bestaat vooralsnog uit de volgende coöperaties: Amsterdam Energie, Ecostroom, Ketelhuis WG, MeerEnergie, NDSM Energie, Onze Amsterdam Noord Energie en Zuiderlicht.
Amsterdam Energie, Ecostroom en Zuiderlicht hebben al op tientallen daken van wooncomplexen, scholen en bedrijfsgebouwen duizenden zonnepanelen gelegd. Ketelhuis WG en MeerEnergie zijn coöperaties die zich toeleggen op de realisatie van lokale warmtenetten in de stad. NDSM Energie en Onze Amsterdam Noord Energie zijn samen met Amsterdam Energie en Zuiderlicht betrokken bij de ontwikkeling van windenergie. Gezamenlijk hebben de zeven ruim 5000 leden.
De energiecoöperaties bieden de gemeente hulp aan bij het realiseren van de grote ambitie voor de energietransitie. Ook willen zij zich inzetten om 10% van de Amsterdammers lid te maken van een energiecoöperatie. De APEC wil hier afspraken over maken met de gemeente en deze vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst. De APEC gaat hierover in gesprek met lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen.