In het klimaatakkoord wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom als het gaat om opwekken van hernieuwbare energie. De energiecoöperaties zorgen dat investeringen en opbrengsten van hernieuwbare energie in lokale handen blijft. We willen meer daken, de gemeente wil meewerken, aan de slag zou je denken. Maar de praktijk is anders: het gebrek aan tijd, geld en kennis om aan ingewikkelde aanbestedingseisen te voldoen, maakt het voor coöperaties lastig om een voet tussen de deur te krijgen bij gemeenten. Om meer te weten over de mogelijkheden die er zijn om opdrachten van de gemeente gegund te krijgen, organiseerde Amsterdam Energie op donderdag 21 maart een bijeenkomst met gespecialiseerde juristen voor energiecoöperaties door het hele land.  Ongeveer dertig belangstellenden reisden af naar Amsterdam om te luisteren naar het verhaal van de juristen en om casussen te bespreken waar de diverse coöperaties tegenaan lopen. Er blijkt al veel kennis te zitten bij de diverse coöperaties en er wordt gekeken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven. Kortom: een succesvolle bijeenkomst met veel energie, kennis en wil om hier werk van te maken.