Afgelopen december lieten we weten dat de Provincie geen ‘Verklaring van Geen Bedenking’ (vvgb) heeft afgegeven en dat daarmee de ontwikkeling van drie windmolens aan de Noorder IJ-plas een moeilijk verhaal wordt. De verklaring was nodig om een wijziging in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Het betekent vooralsnog geen definitief einde. Nu is de Provincie aan zet om de deelnemende coöperaties een onderbouwing te sturen waarin wordt uitgelegd waarom er geen vvgb is afgegeven. Daar kunnen de cooperaties vervolgens met een zienswijze op reageren. Uiteindelijk zal de Provincie naar verwachting in juni beslissen of het niet afgeven van een vvgb definitief wordt. De onderbouwing zal voor de Provincie niet eenvoudig worden. Een verklaring van geen bedenking mag namelijk alleen worden geweigerd als de ruimtelijke ordening niet op orde is. Dat wil zeggen: of het project voldoet aan alle gestelde eisen en normen voor geluid, natuur, slagschaduw, veiligheid, benodigde energieopwekking en/of rekening houdt met de omgeving waarin het komt te staan. Hierover heeft de Omgevingsdienst in oktober 2023 positief geadviseerd aan de Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten.