Amsterdam Wind, de coöperatie waar Amsterdam Energie deel van uitmaakt, organiseert 17 november een online informatiebijeenkomst. Het is een volgende stap voor het windmolenproject aan de Noorder IJ-Plas in Amsterdam Noord. Amsterdam Wind werkt hiervoor samen met NDSM Energie.

Ten westen van de A10, naast de uitgang van de Coentunnel, ligt de Noorder IJ-Plas, tussen Amsterdam Noord en Zaandam. Deze plek is door de Gemeente Amsterdam aangewezen als mogelijke locatie voor windenergie. Deze zomer organiseerde de Gemeente al twee informatiebijeenkomsten. In november volgt nu een online bijeenkomst om het concept-participatieplan voor het project te bespreken.

De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden van de Noorder IJ-Plas in Amsterdam Noord, Oostzaan en Zaanstad, maar zeker ook voor geïnteresseerden uit de rest van de stad. Aanmelden kan hier op de site van Amsterdam Wind.


Participatieplan

Het participatieplan gaat over hoe de inspraak in dit project georganiseerd wordt: het project krijgt pas vorm als ook duidelijk is wat het betekent om op deze locatie windturbines te bouwen, zowel voor bewoners als voor de natuur. Hoe zit het met de overlast? En wat gebeurt er met de toekomstige opbrengsten? Aan wie komen die ten goede? Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Het projectteam trekt een jaar uit om onderzoek te doen en gesprekken te voeren in vier thematafels met de diverse betrokkenen.

De uitnodiging staat hier.