De leden van de bestuurscommissie Nieuw-West hebben positief gereageerd op het verzoek vanuit Amsterdam Energie om medewerking te verlenen aan de realisatie van windmolens in het havengebied. De verantwoordelijke bestuurder Ronald Mauer heeft toegezegd uit te zoeken of het mogelijk is een intentieovereenkomst met Amsterdam Energie hierover te sluiten. Tevens is Amsterdam Energie gevraagd om aanwezig te zijn bij een themabijeenkomst van de bestuurscommissie eind februari en daar een nadere toelichting te geven op de plannen.

 

Op 17 december hebben zes leden van de Werkgroep Wind van Amsterdam Energie ingesproken bij bestuurscommissie Nieuw-West. Dit naar aanleiding van de vaststelling van het nieuwe beleid omtrent windmolens door Provinciale Staten van Noord-Holland. Na een jarenlang moratorium is nu onder voorwaarden mogelijk geworden om nieuwe windmolens te bouwen in het westelijk havengebied. Verder zal op 1 januari a.s. een deel van het havengebied bestuurlijk worden overgedragen aan de stadsdeel Nieuw-West. In dat deel van het werkgebied zijn door de Dienst Ruimtelijke Ordening een aan locaties aangewezen die geschikt zijn voor de bouw van windmolens.

 

Amsterdam Energie is een lokale energiecoöperatie met ruim 200 leden. Dit nieuwe energiebedrijf wil meer opwekinstallaties voor hernieuwbare energie realiseren in en om de stad. De bouw van windmolens stuit echter geregeld op veel weerstand van bewoners in de omgeving. Amsterdam Energie wil daarom de molens in coöperatief verband gaan realiseren. Dat betekent dat de plannen worden uitgewerkt samen met omwonenden, dat de stroom wordt geleverd aan omwonenden en dat zij mee kunnen delen in de winst die gemaakt wordt. De komende tijd zullen de plannen verder worden uitgewerkt en over een paar maanden zal er mee bekend worden.