Veel Amsterdammers willen graag een bijdrage leveren aan de transitie van fossiele naar duurzame energie. Met zonnepanelen bijvoorbeeld, ook al hebben veel stadsbewoners zelf geen eigen dak. Om meer Amsterdammers de kans te geven zonnepanelen op andere daken te kopen, hebben Amsterdam Energie en Zonnefabriek samen de coöperatie Onze Zon Amsterdam opgericht. Het doel: Meer zonnedaken realiseren voor meer Amsterdammers en de energietransitie van de stad versnellen.

Onze Zon Amsterdam ontzorgt VvE’s die op hun daken collectief zonnepanelen willen leggen met behulp van de subsidieregeling SCE. Bewoners kunnen zonnepanelen aanschaffen bij Onze Zon; zij ontvangen daar elk jaar een vaste vergoeding voor. Ook buurtbewoners kunnen deelnemen. Er zijn nog veel lege daken in de stad; daarom wil Onze Zon graag in contact komen met geïnteresseerde VvE’s. Onze Zon blijft verantwoordelijk voor het onderhoud tijdens de hele looptijd van het zonnedak.

Zonnefabriek is een bekende Amsterdamse installateur van zonnepanelen; Amsterdam Energie is een grote lokale energiecoöperatie, aangesloten bij het landelijke collectief om | nieuwe energie. Zonnefabriek bestaat ruim twaalf jaar, Amsterdam Energie viert binnenkort haar tienjarig bestaan. Rolf Steenwinkel van Amsterdam Energie: “Samen realiseerden Zonnefabriek en Amsterdam Energie de afgelopen jaren al vier daken met zo’n duizend zonnepanelen: het dak van metrostation Reigersbos in Zuidoost en drie daken op een appartementencomplex aan de Marcantilaan in Amsterdam West. Dit leidde tot een heel prettige samenwerking met de mensen van Zonnefabriek.” Bewoners en buurtbewoners participeerden volgens de toenmalige postcoderoosregeling: ze kochten panelen en ontvingen van de Belastingdienst hun energiebelasting terug.

“De prijs per paneel kon omlaag naar een bedrag dat de koop voor veel Amsterdammers bereikbaar maakt”

Beide organisaties zagen hoe de postcoderegeling per 1 april 2021 ingrijpend werd gewijzigd, van een belastingvoordeel met een ingewikkelde administratieve verrekening naar een subsidie voor energiecoöperaties, de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking SCE. Rolf Steenwinkel: “De belastingteruggave valt weg, maar de aanvragende coöperatie krijgt subsidie om de daken aan te leggen.” David van der Burg van Zonnefabriek: “We realiseerden ons dat wij met een deel externe financiering zonnepanelen tegen een veel lagere prijs kunnen aanbieden. De prijs per paneel kon zo omlaag naar een bedrag dat de koop van panelen voor veel Amsterdammers bereikbaar maakt.” Met dit doel werkten de beide directeuren afgelopen zomer samen aan de oprichting van de coöperatie Onze Zon Amsterdam. Deelnemers worden hier automatisch lid van.
De postcoderoos-eisen werden in de nieuwe regeling versoepeld. Van der Burg: “Meer mensen kunnen nu meedoen, en als ze verhuizen hoeven ze de panelen niet te verkopen. Het is nu echt veel makkelijker en aantrekkelijker geworden om deel te nemen in zonnedaken in de stad.”


Onze Zon Amsterdam is in augustus opgericht en heeft inmiddels een eigen website: onzezonamsterdam.nl. 
Onze Zon Amsterdam is te bereiken op e-mailadres: info@onzezonamsterdam.nl.