Kleinschalig, menselijk, veerkrachtig
Manifest

Wereldwijd werken mensen aan de overgang van het olietijdperk naar een kleinschaliger, menselijker en uiteindelijk veerkrachtiger toekomst. Wij sluiten ons aan. Doe je mee?

We zijn trots op wat we in ruim tien jaar hebben bereikt. Niet alle details in het Manifest hieronder kloppen nog, maar het geeft een goed beeld van wie wij waren en wat wij vroeger al wilden bereiken. We werken nog steeds vanuit dezelfde idealen.

1. Samen de baas

 

We richten een energiecoöperatie op en zijn samen eigenaar van ons energiebedrijf. We openen het hoofd-kantoor op het voormalige bedrijfsterrein van de Koninklijke Shell in Amsterdam-Noord.

2. Eerlijk en duurzaam

 

We maken alle kosten inzichtelijk, en zijn eerlijk over de kwaliteiten van de ingekochte energie. Onze winst gaat naar duurzame coöperatieve projecten in Amsterdam.

3. Winst in de stad

 

Elk lid kan een deel van de jaarwinst aan een project toewijzen. Bijvoorbeeld aan het project dat Amsterdamse huizen beter isoleert of aan Amsterdamse initiatieven die duurzame energie opwekken.

Stellingen

 

1. GEBRUIK DE CRISIS
Never waste a good crisis. De kreet klinkt deze jaren regelmatig. En door te kiezen voor coöperatief ondernemerschap gebruiken we die crisis. De stad is er klaar voor.

 

2. ENERGIE IS VAN ONS ALLEMAAL
Energie is te belangrijk om alleen aan anonieme overheden en bedrijven over te laten. Wij willen zelf weten en beslissen hoe onze energie opgewekt wordt, en tot ons komt. We vragen om openheid en democratie in de energiemarkt.

 

3. MAAK ALLEEN WINST OP WAARDE
Energiehandelaren maken in Nederland jaarlijks minimaal 1 miljard euro winst, dat is circa 140 euro per jaar per huishouden. Zonder dat zij daadwerkelijk waarde aan de keten toevoegen. Want deze handelaren wekken noch de energie op, noch zijn ze verantwoordelijk voor de distributie van energie. Dat kan en moet anders.

 

4. WEES EERLIJK OVER DE PRIJS
De energieprijs is voor het overgrote deel afhankelijk van factoren die buiten de invloed van energiebedrijven liggen. Belasting, de internationale olieprijs, en de kosten van het netbeheer zijn niet te beïnvloeden door leveranciers.

 

5. WEES DUIDELIJK OVER VERDIENSTEN
Privatisering van de energiemarkt heeft niet geleid tot verlaging van de prijzen voor de consument, integendeel. Het moet eenvoudig zichtbaar zijn wie, hoeveel, waaraan verdient.

 

6. DE STAD KAN VEEL ZUINIGER
Op stadsniveau is veel winst met warmte-isolatie te boeken, op dat vlak gebeurt nu te weinig. De gemeente Amsterdam weet (door onderzoeken van onder meer McKinsey) dat de grootste energiewinst in de stad te vinden is in besparing. De gemeente kan hier veel meer inspanning op zetten, onder meer door 0% leningen voor isolatiekosten te verstrekken.

 

7. DOE HET ZELF
We kunnen de wereld niet zo even veranderen. Maar onze stad wel. En ons huis al weer veel sneller. Wij koppelen een grote ambitie aan kleine, haalbare en belangrijke acties in onze directe omgeving